Dofinansowanie z WFOŚiGW


Przedsięwzięcie dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

Na terenie Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Dobieszkowie oraz Ośrodka Szkolenia Zawodowego w Dobieszkowie są realizowane zadania inwestycyjne pod nazwą:
Zadanie nr 1
"Wykonanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania termomodernizowanych obiektów OHP w Dobieszkowie"

Wartość zadania 5.037.900,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi 3.810.000,00 zł w formie przekazania środków państwowej jednostce budżetowej.
Zadanie nr 2
"Termomodernizacja obiektów OHP w Dobieszkowie"

Wartość zadania 768.850,00 zł
Wysokość dofinansowania ze środków WFOŚiGW w Łodzi 291.900,00 zł w formie przekazania środków państwowej jednostce budżetowej.
Zakres realizowanego projektu obejmuje termomodernizację trzech budynków oraz wykonanie i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do ogrzewania. System grzewczy będzie obejmował:

  • wykonanie instalacji współpracujących źródeł ciepła w oparciu o łączony system pomp ciepła o mocy 400 kW
  • kolektorów słonecznych o powierzchni 130m2
  • kotłowni opalanych biomasą o mocy 900kW

Przedmiotowe zadania realizowane są w ramach projektu "Ochrona powietrza".
Beneficjentem uzyskanego dofinansowania jest
Komenda Główna Ochotniczych Hufców Pracy w Warszawie.
Link do strony Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi www.wfosigw.lodz.pl

Hotel Dobieszków © Wszelkie prawa zastrzeżone. Realizacja: Ogicom